Saturday, August 11, 2012

"Thalia, Guardian of Thraben" by Sandreline

Thalia Guardian of Thraben MTG Magic the Gathering altered art magic Thalia Guardian of Thraben mtg 瑟班守護者莎利雅 Thalia, Wächterin von Thraben Thalia, vigile de Thraben Thalia, Protettrice di Thraben MTG artwork Sandreline Thalia, guardiana de Thraben
Check out the main page for the latest Magic the Gathering art updates!

1 comment:

  1. Thalis is mega-pretty. Good job on this one, man.

    ReplyDelete